Villkor och leverans av catering

Villkor för bokning

Minsta antal gäster för catering är 8 personer.

Vi behöver er beställning minst 7 dagar innan leveransdag, tänk på att vid högtider och tex student blir vi snabbt fullbokade,
så var ute i god tid för att vara säker på att kunna boka din catering.

Önskar ni hyra porslin, bokar ni det i samband med matbeställningen.

Betalning sker vid leverans eller via faktura, vi behöver er fakturaansökan senast 3 dagar innan leveransdagen.

Antalet gäster i bokningen kan justeras upp till 3 dagar innan leveransdagen.

Hämta själv eller ska vi leverera?

Utkörning inom Bredaryd tätort kostar 250 SEK (Bredaryd tätort, 5 km radie) Därefter kostar det 30 SEK/km.
Utlånat gods och porslin skall vara åter inom 24 timmar från leverans, om annat ej är överenskommet.

Avbeställning

Avbeställning ska alltid ske skriftligt, via mejl bokning@bredarydswardshus.se

Avbeställning på beställningar upp till 15 gäster skall ske senast 3 dagar innan leverans, därefter utgår full debitering.
Avbeställning på beställningar från 20 gäster & uppåt skall ske senast 7 dagar innan leverans, därefter utgår full debitering.