Integritetspolicy – GDPR

Wärdshuset i Bredaryd behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter behandlar vi i olika sammanhang, t.ex. vid övernattning, konferenser, anställning och utskick av e-post för information till våra kunder.

Behandling av personuppgifter i samband med vistelser
Vi behandlar bland annat upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål. Kontakt via mail inför, under och efter vistelsen kan förekomma. Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt raderna eller avidentifiera dina personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen GDPR, giltig myndighetsorder eller när domstol ålägger oss detta.

Behandling av personuppgifter i samband med vistelser

Vi behandlar bland annat upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål. Kontakt via mail inför, under och efter vistelsen kan förekomma. Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt raderna eller avidentifiera dina personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Behandling av personuppgifter för andra ändamål

Om du kontaktar oss med förfrågningar, behandlar vi de personuppgifter du lämnar och i den utsträckning det behövs för att kunna besvara din förfrågan. Den legala grunden för detta är legitima intressen och att kunna uppfylla avtal med dig. Vi kan i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger detta. Vid inskickande av ansökan/CV etc. sparar vi dina uppgifter så länge informationen är relevant för framtida rekryteringsbehov. Dina ansökningshandlingar kommer att hanteras konfidentiellt.

Dina rättigheter

Som fysisk person har du rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar, avseende dig. Du har vidare rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. För att säkerställa att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig, kan vi komma att be dig fysiskt bekräfta din identitet och/eller be dig lämna ytterligare information.

Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kan därför komma att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis så kräver.